นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2019 ให้กับผู้ประกันตน

23 พฤศจิกายน 2565

นางสาวปรียาภัทร์  ไตรเมธีลักษณ์  ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย  ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย  ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2019 ให้กับผู้ประกันตน  จำนวน 49 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย